Wellcome Images
Wilhelm Wundt

Wie was de eerste psycholoog?

Tot de 19e eeuw werd psychologie slechts gezien als een zijtak van filosofie en geneeskunde. Maar toen besloot de Duitser Wilhelm Wundt om het eerste psychologische instituut te openen.

Het menselijk brein is in de hele geschiedenis een bron van fascinatie en bewondering geweest, maar de psychologie ontwikkelde zich pas in de 19e eeuw tot een zelfstandige wetenschap.

Tot die tijd werd de studie van de psyche door velen gezien als een zijtak van filosofie, terwijl anderen het bij geneeskunde vonden horen, met de focus op de hersenen en het zenuwstelsel.

Het was de Duitse arts Wilhelm Wundt – tegenwoordig bekend als de vader van de moderne psychologie – die van psychologie een zelfstandig onderzoeksveld maakte.

Wundt was niet de eerste die de mentale toestand van mensen onderzocht. Hij was wel de eerste die zichzelf psycholoog noemde, en hij richtte een instituut op waar hij alleen psychologisch onderzoek deed en experimenten uitvoerde volgens erkende wetenschappelijke methoden.

Wilhelm Wundt

De Duitse Wilhelm Wundt maakte van de studie van de menselijke psychologie een zelfstandige wetenschap.

© Wellcome Images

Onderzoekers kwamen massaal naar Leipzig

De oprichting van Wundts instituut in 1879 vond plaats op de universiteit van Leipzig, en daarmee stapte hij voor het eerst uit de schaduw van andere academische wetenschappers.

In zijn laboratorium onderzocht Wundt onder meer mentale structuren achter bewustzijn. Zijn methoden waren gebaseerd op experimenten en empirie, en Wundt ontwikkelde onder meer introspectie.

Bij die methode worden bewuste ervaringen in kleinere stukjes verdeeld, die daarna worden onderzocht. Het doel is om de som van deze elementen te gebruiken om de bewustzijn te begrijpen.

Het Psychologisches Institut werd zo’n groot succes dat onderzoekers over de hele wereld naar Leipzig kwamen om de nieuwe wetenschap te bekijken. Een van zijn leerlingen was Armand Thiery, een Belgische priester die bij Wundt promotieonderzoek deed.