Werden ufo’s al in de oudheid gespot?

Ufo's hebben een langere geschiedenis dan je misschien denkt.

Zelfs in de oudheid namen mensen al merkwaardige fenomenen waar die nu ufo’s oftewel unidentified flying objects worden genoemd.

Zo beschrijft de Romeinse historicus Plinius de Oudere de waarneming van "een brandend schild dat [...] van oost naar west langs de hemel trok’ in twee Italiaanse steden in 104 v.Chr. Maar
de betrouwbaarheid van de melding is twijfelachtig, want Plinius leefde 100 jaar na de waarneming. Dezelfde kritiek geldt voor een melding van de Griek Plutarchus.

Hij leefde van 46 tot 120 n.Chr. maar schrijft over een slag in 74 vóór Christus: "De hemel opende zich en een groot, lichtgevend object viel neer tussen de legers. Het had de vorm van een wijnvat maar de kleur van gesmolten zilver." Volgens Plutarchus waren de soldaten zo verbluft dat ze stopten met vechten en de slag ten einde was.