Test je kennis: Kernenergie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hoe heette de Duitse scheikundige en apotheker die in 1789 het element uranium ontdekte?

De tweevoudig Nobelprijswinnaar Marie Curie is bekend vanwege haar onderzoek naar radioactiviteit. Waar werd ze geboren?

Welke ontdekking van de Duitser Otto Hahn in de jaren 1930 zou een bepalende rol spelen in de ontwikkeling van kernenergie?

Wie bedacht de theorie dat elektronen van de ene energietoestand in de andere kunnen overgaan?

Welke voor de ontwikkeling van de atoombom belangrijke natuurkundige werd in 1953 door de regering van de VS ontslagen?

Welke natuurkundige ondertekende in 1939 een verzoek aan de Amerikaanse president om een atoombom te ontwikkelen?

Wie probeerden als eerste gecontroleerd een atoom te splijten en baanden zo de weg voor kernenergie en kernwapens?

Wanneer begon de eerste kerncentrale in de geschiedenis stroom te leveren aan het elektriciteitsnet?

Welke natie investeerde astronomische bedragen en meer dan drie jaar in de aanleg van de eerste kerncentrale?

Hoeveel mensen stierven op slag nadat de Amerikanen een atoombom op de Japanse stad Hiroshima hadden gegooid?

Wanneer vond de kernramp bij de stad Tsjernobyl in de Sovjetrepubliek Oekraïne plaats?

Veel personen waren belangrijk voor de kernfysica, maar wie wordt de ‘vader van de kernfysica’ genoemd?

In 1945 vond de eerste proefexplosie van een atoombom plaats. Waar gebeurde dit?

De Verenigde Staten hadden als eerste land ter wereld kernwapens. De Sovjet-Unie als tweede. Welk land was nummer drie?

Vrij recent ontstond er internationale opschudding omdat Frankrijk zes kernproeven deed. Wanneer was dat?

De ontdekking werd in 1900 gedaan door de Franse natuurkundige Paul Ulrich Villard. Het verklaart onder andere waarom radioactiviteit het DNA kan veranderen. De naam is afgeleid van de nauwe verwantschap met alfa- en bètastraling. Welke ontdekking?

Bekijk ook ...