Shutterstock

Hoe lang kennen we al dinosaurussen?

En wie bedacht het woord 'dinosaurus'?

Dinosaurus werd verward met krijgsolifant

In het oude China waren al dinosaurusbotten bekend, al werden ze aangezien voor overblijfselen van draken.

In Europa stamt de eerste gedocumenteerde vondst van een dinosaurusbot uit 1676. Het was een dijbeen, stelde professor Robert Plot van de universiteit van Oxford vast toen hij het prehistorische bot in handen kreeg.

Het was vast van een krijgsolifant uit de tijd van de Romeinen. Later veranderde hij van mening en dacht hij dat het bot aan een reus had toebehoord.

De Britse paleontoloog bedacht het woord dinosauria in 1842.

© Getty Images

Britse paleontoloog bedacht woord 'dinosaurus'

Pas in de 19e eeuw besefte men dat Plots bot van een of ander groot reptiel was.

In 1842 vergeleek de Britse paleontoloog Richard Owen het met diverse andere vondsten. Hij concludeerde dat ze tot dezelfde soort behoorden, die hij de naam dinosauria gaf – Grieks voor "geduchte hagedissen".