Bronstijdboeren begonnen met de opwarming van de aarde

De eerste boeren legden niet alleen de basis voor de menselijke beschaving. Hun landbouw was ook het begin van de opwarming van de aarde.

In de bronstijd kwamen op de meeste plekken op aarde de landbouw en veeteelt op.

© Shutterstock

Toen de steentijdmens zo’n 11.500 jaar geleden tarwe, erwten en linzen begon te verbouwen en koeien en varkens ging houden, veranderde het klimaat van de aarde. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het tijdschrift Nature.

‘Zonder de vroege landbouw zou het klimaat op aarde vandaag de dag beduidend kouder zijn,’ stelt de hoofdwetenschapper achter het onderzoek, Stephen Vavrus, vast.

Cyclus van de aarde 5000 jaar terug doorbroken

De wetenschappers hebben het klimaat van de afgelopen 11.500 jaar vergeleken met eerdere perioden. Uit hun model blijkt dat het klimaat miljarden jaren lang een vaste cyclus kende, waarin ijstijden werden afgelost door warmere perioden met een hogere concentratie van broeikasgassen.

Circa 5000 jaar geleden werd deze trend doorbroken, en begon het gehalte van CO2 en methaan in de atmosfeer te stijgen. In 1850 was de temperatuur op de Noordpool gemiddeld genomen 6 graden hoger dan in eerdere perioden.

Klik op de grafiek en bekijk het verschil in CO2 in de atmosfeer:

Opwarming houdt ijstijd weg

Deze fundamentale verandering komt qua tijd overeen met de uitbreiding van onze landbouw. Zonder de langdurige menselijke inmenging zouden we vandaag de dag weer op een ijstijd af stevenen, blijkt uit het rapport.