Bewijs voor kamikazewind gevonden

In de 13e eeuw probeerden de Mongolen twee keer Japan binnen te vallen, maar ze werden gestuit door 'goddelijke winden'.

In 1274 voeren de Mongolen met zo’n 800 oorlogsschepen naar Japan, en in 1281 met wel 4400 vaartuigen. De meeste werden onderweg verwoest door een orkaan.

Volgens de Japanse overlevering werden twee Mongoolse invasies, in 1274 en 1281, tegengehouden door ‘goddelijke winden’. De Mongolen raakten zo veel soldaten en schepen kwijt dat ze Japan nooit meer binnenvielen.

Historici hebben het verhaal tot nu toe niet zo serieus genomen, want orkanen komen weinig voor in het gebied waar de mislukte invasies plaatsgevonden zouden hebben. Maar Amerikaanse geologen hebben aanwijzingen gevonden dat deze kamikazewinden er echt zijn geweest. Na bestudering van afzettingen in meren bij de Japanse kust stelden ze vast dat orkanen er vroeger geregeld woedden.

Uit koolstof 14-dateringen is daarnaast gebleken dat enkele van deze woeste stormen ongeveer 700 jaar geleden huishielden – rond de tijd dat twee goddelijke orkanen volgens de legende een Mongoolse invasie stuitten.