Historische tijdlijn: prehistorie

De prehistorie begint met de eerste stenen werktuigen en eindigt met de ontwikkeling van het schrift. Hier vind je een overzicht van de vroege jaren van de mensheid.

Periode voor de prehistorie

De aarde is 4,6 miljard jaar oud en de eerste dieren en planten ontstaan zo’n 700 miljoen jaar geleden. De oudste voorouder van de mensachtigen – de Australopithecus – leefde ruim 4,1 miljoen jaar geleden in Afrika.

De prehistorie begint met stenen werktuigen

We moeten 2,4 miljoen jaar terug in de tijd om sporen te vinden van het geslacht Homo habilis. Dit is de voorloper van onze eigen soort, Homo sapiens. Toen Homo habilis ruim 1,9 miljoen jaar geleden stenen werktuigen begon te gebruiken om vlees te snijden, begon de prehistorie.

Het schrift maakt een einde aan de prehistorie

De prehistorie loopt grofweg van de steentijd tot aan het moment dat het schrift wordt uitgevonden. Dat betekent overigens ook dat de prehistorie op verschillende tijdstippen eindigt op verschillende plaatsen ter wereld. De prehistorie gaat rond 3500 v. Chr. voor het eerst over in de oudheid als de Soemeriërs in Mesopotamië het spijkerschrift uitvinden.