Historische tijdlijn: oudheid

De Egyptenaren, de Perzen, de Grieken – en niet te vergeten Alexander de Grote – drukken hun stempel op de wereldgeschiedenis. Hier vind je een overzicht van de oudheid.

De mens ontdekt het gebruik van ijzer en brons

De oudheid wordt voornamelijk gekenmerkt door de brons- en ijzertijd. In Europa loopt de bronstijd van 2400 tot 800 v. Chr., terwijl deze in Egypte al rond 3150 v. Chr. begon.

Rond 800 v. Chr. wordt brons vervangen door een harder materiaal, namelijk ijzer. Dit is het begin van de ijzertijd in Europa. Deze periode duurt tot ongeveer 200 v. Chr.

Machtige volkeren komen en gaan in de oudheid

In de oudheid maken diverse volkeren een enorme bloeiperiode door. Denk hierbij aan de Egyptenaren (3100-332 v. Chr.), de Babyloniërs (2400-530 v. Chr.), de Grieken (600-350 v. Chr.), de Perzen (557-334 v. Chr.) en de Macedoniërs onder Alexander de Grote (336-323 v. Chr.).