Historische tijdlijn: naoorlogse periode

Grootmachten met atoomwapens houden elkaar in een verkrampte houdgreep, terwijl hippies en terroristen de wereld willen veranderen. Hier vind je een overzicht van de naoorlogse periode.

De Koude Oorlog houdt de wereld in zijn greep

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa verdeeld: aan de ene zijde van het IJzeren Gordijn de VS en het Westen, en aan de andere zijde de Sovjet-Unie en de landen van het Warschaupact.

Ideologie en realpolitik staan lijnrecht tegenover elkaar tijdens de Koude Oorlog. Deze ‘oorlog’ duurt tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de instorting van de Sovjet-Unie in 1991.

De wereld ziet conflicten en vooruitgang

De Koude Oorlog leidt tot regionale conflicten over de hele wereld, onder andere in Korea, Vietnam en Cuba.

De ruimtewedloop leidt ertoe dat de VS in 1969 een man op de maan zet.

Tegelijkertijd komen hippies in opstand tegen de autoriteiten, worden koloniën zelfstandig en verandert het Westen in een consumptiemaatschappij die zijn weerga niet kent.