Historische tijdlijn: industrialisatie

Nieuwe machines die op stoom en olie werken, veranderen de wereld. De grootmachten vechten om grondstoffen met nieuwe, dodelijke wapens. Hier vind je een overzicht van de industrialisatie.

De industrialisatie begint in Engeland

In het tweede deel van de 18e eeuw komt de mechanisatie van de landbouw op gang in Engeland en vanaf 1810 neemt de industralisatie een vlucht. Er worden nieuwe machines en transportmiddelen ontworpen en de Europese plattelandsbevolking trekt naar de steden om daar in fabrieken te werken.

De bourgeoisie groeit hard

Fabriekseigenaren, kooplui en andere welgestelde burgers eisen politieke inspraak en senaten en parlementen schieten uit de grond. De arbeidersklasse wordt ook steeds mondiger en gaat de strijd aan om meer macht te krijgen.

Grootmachten botsen met elkaar

De geïndustrialiseerde wereld is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld om koloniën en grondstoffen. De grote botsing die iedereen al zag aankomen, noemen we nu de Eerste Wereldoorlog. Dit bloedbad duurde van 1914 tot 1918.