Eugène Delacroix: “Friheden fører folket frem“.

Historische tijdlijn: de verlichting

De filosofen van de verlichting eisen vrijheid en gelijkheid, terwijl de grootmachten vechten om de heerschappij over de wereld. Hier vind je een overzicht van de verlichting.

De filosofen van de verlichting eisen vrijheid en gelijkheid, terwijl de grootmachten vechten om de heerschappij over de wereld. Hier vind je een overzicht van de verlichting.

Public domain

Vrijheid en kennis worden belangrijk

Vooral Franse filosofen zijn toonaangevend tijdens de verlichting, doordat zij vraagtekens zetten bij de autoriteit van de kerk en de koning. Gedachten over een vrijere en verlichte mens krijgen de overhand.

Oorlog overal ter wereld

Er worden grote gewapende conflicten uitgevochten tijdens de verlichting, zowel in Europa als in de koloniën. Engeland verslaat Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog die tussen 1756-1763 plaatsvindt, maar lijdt later een smadelijke nederlaag in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Verlichting mondt uit in Franse Revolutie

In 1789 komt er een einde aan de oude machtsstructuur in Frankrijk als burgers en boeren de wapens opnemen tegen koning en adel. Al gauw marcheren de Franse revolutionaire legers door heel Europa en de geniale legerleider Napoleon Bonaparte grijpt de macht.