Wanneer werd chemische oorlog verboden?

In welk jaar is het gebruik van chemische wapens verboden?

Het Verdrag van Genève verbood in 1925 het gebruik van gifgas.

Chemische oorlogsvoering is in 1925 verboden, als gevolg van de bezorgdheid van de internationale samenleving over het gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog. Het Verdrag van Versailles, dat in 1919 de vredesbepalingen voorschreef, verbood Duitsland – Frankrijk niet – het bezit van gifgas.

Het Protocol van Genève was daarentegen universeel, maar repte met geen woord over productie en opslag. Dat deel van het verbod trad pas in 1993 in werking met het Verdrag chemische wapens.