Waarom wilde niemand aan de achterlader?

Waarom gebruikten alleen de Pruisen halverwege de 19e eeuw achterladers?

Vechten met voorladers. De Oostenrijkers noch de Denen hadden achterladers in de strijd tegen de Pruisen.

Achterlader werd geheimgehouden

Het geweer, dat in 1836 door Johann Nikolaus Dreyse werd bedacht, laadde veel sneller dan een voorlader. De Pruisische generaals waren onder de indruk en hielden de achterlader geheim, zodat andere staten hem niet voor de volgende grote oorlog zouden overnemen.

In 1848 lekte het nieuws toch uit, maar tot verbazing van de Pruisen zag de rest van Europa weinig in het wapen. Andere legers vonden de achterladers van de Pruisen te zwak en onbetrouwbaar.

Achterladers hadden klein bereik

Dat kwam vooral doordat de achterlader een bereik had van slechts 300 meter, terwijl de nieuwste voorladers twee à drie keer zo ver schoten. Ook vreesden sommige officieren dat de soldaten munitie zouden verspillen als ze zo snel konden laden.

De Pruisische oorlogen tegen Denemarken in 1864 en Oostenrijk in 1866 lieten echter zien dat vuurkracht belangrijker was dan bereik.

Achterlader vs. voorlader

Achterlader was snel

  • Snel te laden

  • Liggend te gebruiken

  • Minder kruit nodig

Vuurkracht gaf doorslag

Toen de achter- en voorladers elkaar in de jaren 1860 op het slagveld troffen, bleek het verschil in bereik irrelevant, omdat de strijd op korte afstand verliep. In allerijl gingen Europese legers over op achterladers.

Voorlader was precies

  • Groot bereik

  • Zuinig met munitie

  • Betrouwbaar

Verliezer op alle fronten

Het voordeel van het grotere bereik was van korte duur. In 1866 ontwikkelde Frankrijk een nieuw type achterlader met een bereik van 1500 meter, 500 meter meer dan de beste voorladers.