Waarom tekenen we bommen als kogels met een lont?

In tekenfilms lijken bommen op kanonskogels met een lont. Bestonden er ooit dergelijke wapens?

Voor de komst van de handgranaat werden er handbommen gebruikt.

De kogelvormige bom werd tot het begin van de 20e eeuw in oorlogen gebruikt. Deze handbom ontstond in de tweede helft van de 17e eeuw en was een vroege versie van de handgranaat. In die tijd waren belegeringen gangbaar, en de handbom was een effectief wapen tegen vijanden die achter een verdedigingswal lagen.

Er waren sterke soldaten nodig

De bom zat eenvoudig in elkaar: het was niet meer dan een ijzeren bol gevuld met kruit en een gat voor de snel brandende lont. Om de bom aan te steken had de soldaat een tweede lont bij zich, die langzamer brandde. De bom was zwaar en werd daarom toevertrouwd aan grote en sterke soldaten – de zogenaamde grenadiers.