Quiz: geschiedenis van kernwapens

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Waarmee vestigde de in Duitsland geboren natuurkundige Klaus Fuchs de aandacht op zichzelf als medewerker van het Amerikaanse kernwapenprogramma tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de atoombom door de Amerikanen had de codenaam Trinity. Wat werd hiermee aangeduid?

Welke politiek leider stelde al in 1948 voor om het nieuwe kernenergieprogramma van zijn land ook te gebruiken om atoomwapens te ontwikkelen?

Wat was een van de resultaten van de toespraak 'Atoms for Peace' van president Dwight D. Eisenhower op 8 december 1953, waarin hij pleitte voor een vreedzaam gebruik van nucleaire energie?

Waarom stelde de Amerikaanse minister van defensie Robert McNamara in 1966 voor om de zogeheten Chrome Dome-vluchten te beperken, waarvan een in januari 1968 neerstortte inclusief nucleaire lading bij de basis Thule in Groenland?

Bekijk ook ...