U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph
Mot

Waarom heet een computerfout een ‘bug’?

In 1947 was een groep onderzoekers van Harvard bezig met een computer, toen de machine er plotseling mee ophield. Toen ze de computer openmaakten, deden ze een kleine – maar historische – ontdekking.

In de computerterminologie refereert een ‘bug’ (insect, red.) naar een fout in de code waardoor een programma een foutmelding geeft of gewoon niet werkt.

De eerste ‘computerbug’ werd op 9 september 1947 gerapporteerd door de Amerikaanse wiskundige en datawetenschapper Grace Hopper. Zij werkte aan Harvard aan de computer Mark II, maar op een dag merkte haar team van onderzoekers dat de computer niet naar behoren werkte.

Toen de wetenschappers de machine openmaakten, ontdekten ze dat een mot tijdens zijn zoektocht naar een warme schuilplek vast was komen te zitten in een relais. Hopper noteerde in haar logboek dat de computer na het ‘debuggen’ weer werkte – dus nadat ze de mot hadden weggehaald.

Mot

De eerste ‘computerbug’ – een mot – is tegenwoordig te vinden in het Smithsonian Museum in de VS.

© U.S. Naval Historical Center Online Library Photograph

‘Bugs’ bestonden eerder dan computers

Hoewel het woord ‘bug’ pas in 1947 voorkwam in relatie tot een computer, wordt de term al sinds de jaren 1870 gebruikt voor mechanische fouten, dus ver voor elektronica en computers bestonden.

We weten niet wie het woord ‘bug’ voor het eerst gebruikte voor een mechanische fout, maar dat moet voor 1878 zijn geweest. In dat jaar gebruikte de uitvinder Thomas Edison het woord in die betekenis in een brief aan een collega:

‘Zo gaat het altijd met mijn uitvindingen. Dan ontstaan er moeilijkheden, het een of ander stopt met werken en precies op dat moment laten de ‘bugs’ – zo heten zulke kleine fouten en hindernissen – zich zien’.

Toen de onderzoekers van Hopper in 1947 de dode mot vonden, waren ze er waarschijnlijk van op de hoogte dat het begrip ‘bug’ al eerder werd gebruikt voor mechanische fouten. Desalniettemin waren zij de eersten die de term hanteerden voor een computerfout.