Wie vond 3D-beelden uit?

Wanneer verscheen de eerste 3D-foto?

First 3D foto teaser

De Engelsman Charles Wheatstone geldt als de uitvinder van de stereofoto. In 1838 maakte hij de zogeheten stereoscoop, die afbeeldingen toonde met de illusie van diepte.

Doordat er een afstand tussen onze ogen zit, nemen we de wereld vanuit twee hoeken waar. Zo zien we diepte. Het apparaat van Wheatstone gebruikte dit principe door hetzelfde beeld vanuit twee hoeken te tonen.

Dit bleek een goede combinatie met de fotografie, die de decennia daarna ontwikkeld werd. Tijdens de wereldtentoonstelling in Crystal Palace in 1851 kon het publiek driedimensionale foto’s bewonderen.

  1. De waarnemer kijkt door twee lenzen die het blikveld vernauwen. Hij ziet alleen de twee beelden.

  2. De scheiding zorgt ervoor dat elk oog slechts één beeld ziet.

  3. Eén beeld is vanuit twee hoeken te zien.

First 3D foto

In de jaren 1850 gaven stereofoto’s een illusie van diepte door beelden vanuit iets andere hoeken te tonen.