Wanneer kwam de eerste rekenmachine?

Wanneer werd de eerste calculator gemaakt?

Je toetst getallen in door aan de wieltjes te draaien, net als bij een oude draaischijftelefoon. De som van de opgegeven getallen staat in de displays. Elk display toont één cijfer.

De Duitser Wilhelm Schickard was in 1624 van plan om een mechanisch ‘rekenhorloge’ te bouwen, dat kon optellen en aftrekken. Maar een brand verwoestte het apparaat voordat het klaar was en Schickard liet het erbij zitten.

De uitvinder van de eerste werkende rekenmachine was daarom de pas 22-jarige Franse wetenschapper Blaise Pascal, in 1645. Zijn vader was belastingrechter, en de pascaline moest hem en andere ambtenaren helpen bij hun berekeningen.

Rekenmachine was interessant

De calculator werd door Europese wetenschappers enthousiast onthaald. Er waren verschillende versies, die met breuken of de destijds afwijkende Franse eenheden voor maten en geld konden rekenen.

Ondanks de grote belangstelling voor de pascaline was er vrij weinig vraag naar. Elk exemplaar moest met de hand worden gemaakt, waardoor de prijs hoog lag. Bovendien kon het apparaat niet delen of vermenigvuldigen, en was een tussenstap uit het hoofd nodig voor aftrekken.

De pascaline werd daarom een speeltje voor rijkelui, en er werden er niet meer dan 50 gemaakt. Rekenmachines braken pas aan het eind van de 19e eeuw door, toen de benodigde onderdelen ervan in massa geproduceerd konden worden.

old calculator detail

De arm of sautoir brengt bewegingen over tussen twee tandwielen. Conservatoire National des Arts et Métiers.