Waarom kregen schepen rode en groene lichten?

Waarom hebben schepen lampen met gekleurd licht?

In 1848 en 1849 waren Britse schepen betrokken bij wel 3000 botsingen op zee. Negen stoomschepen en 270 zeilschepen vergingen. Om daar iets aan te doen, nam het Britse parlement een nieuwe wet aan.

Schepen moesten voortaan wit licht voeren in de mast, groen licht rechts en rood licht links. Zo waren ze’s nachts zichtbaar en kon je zien hoe snel ze voeren en welke koers ze aanhielden. De wet gold eerst alleen voor stoomschepen en pas in 1858 ook voor zeilschepen.

Andere landen namen de Britse regels over, en in 1897 werd er een internationale wet van gemaakt. Later zijn de regels ook ingevoerd voor vliegtuigen en voor bemande ruimtevaartuigen.