Waarom hadden marineschepen strepen?

In de beide wereldoorlogen hadden veel schepen strepen en bonte kleuren. Waarom?

Zebrastriber

Et skib var umuligt at genkende, hvis det var dækket af striber.

Patronen en kleuren op oorlogsschepen schiepen verwarring

In de Eerste Wereldoorlog merkten de Britten dat hun grijze schepen goed zichtbaar waren voor onderzeeërs.

Daarom ontwikkelde de Royal Navy de Dazzle Camouflage, die uit strepen, patronen en bonte kleurencombinaties bestond. Uit experimenten was namelijk gebleken dat het lastig was om het type, de snelheid en de afstand van deze opzichtige schepen te bepalen – zowel voor het menselijk oog als voor de optische afstandsmeters die de Duitsers gebruikten.

Duitse oorlogsschepen verstopten zich in Noorse fjorden

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze camouflage toegepast, zij het in mindere mate. De Duitse marine combineerde de techniek met traditionele camouflage bij de schepen die in de Noorse fjorden lagen.

Zo kreeg het slagschip Bismarck een paar zwarte en witte strepen, die het moesten laten opgaan in de bergen op de achtergrond. Maar vóór een missie werd de camouflage verwijderd, en toen het slagschip in 1941 zonk, was het geheel grijs.

Nazitysklands mest berømte slagskib fik kun en kort karriere. Bismarck blev sænket af briterne i 1941. Striberne Sorte og hvide striber skulle skjule Bismarck i norske fjorde.

Vilde farver

Farver i sære mønstre tilslørede fartøjers størrelse og kurs.

Falsk bovbølge

Maling i stæv­­­nen gjorde det svært at beregne skibets fart.

I dag

Geometrisk camouflage bruges stadig i nutidens flåder.