Storm brengt Spaanse kanonnen boven

Maritiem archeologen hebben voor de Ierse kust kanonnen gevonden van de Spaanse Armada.

Twee kanonnen van de Spaanse Armada hebben maritiem archeologen inmiddels geborgen.

Kanonnen horen bij 16e-eeuws oorlogsschip

Door een storm voor de Ierse noordkust zijn kanonnen van de Spaanse Armada uit de zeebodem losgewoeld. Maritiem archeologen borgen er twee.

De archeologen hebben de kanonnen gedateerd op 1570 en concluderen dat ze bij het oorlogsschip La Juliana hoorden, dat in hetzelfde jaar gebouwd werd. In 1588 was het schip onderdeel van de aanval van de Spaanse Armada op Engeland. De La Juliana zonk echter voor de Ierse kust bij het graafschap Sligo, evenals twee andere Armada-schepen.

Archeologen zoeken verder

De vondst geeft de archeologen ook informatie over de locatie van de overige wrakstukken. De komende maanden zoeken ze samen met het Ierse nationaal museum naar de rest van de La Juliana.
De La Juliana voer tussen Spanje en Italië voor het onderdeel werd van de uit 130 schepen bestaande armada. Het schip woog 860 ton en had 32 kanonnen.