Hoe groot was de Spaanse Armada?

Hoeveel schepen zetten de Spanjaarden in voor hun vloot, de Spaanse Armada?

In 1588 telde de Spaanse Armada 150 schepen, waarvan 20 oorlogsbodems.

De Spaanse Armada, die in mei 1588 koers zette naar Engeland, beschikte over zo’n 150 schepen. Er waren maar 20 echte oorlogsschepen – grote galjoens – en de rest bestond uit kleine boten en versterkte handelsschepen met 30.000 man aan boord.

Spanje en Engeland lagen al langer in de clinch, deels omdat Engeland interesse in Zuid-Amerika begon te krijgen – waar de Spanjaarden recht op dachten te hebben – en deels omdat het land niet langer katholiek was.

Nu wilde Spanje de zaak beslechten door Engeland te bezetten. Het liep echter anders, want de Engelsen zetten een slagvaardige vloot op, die de Spanjaarden al gauw op de vlucht joeg. Door een felle westenwind moesten de Spaanse schepen de gevaarlijke route rond Schotland nemen om thuis te komen. Door honger, navigatieproblemen en kapotte schepen leden de Spanjaarden zware verliezen.