Wanneer kregen legers jeeps?

Wie namen als eersten jeeps op in het leger?

Op de achterbank werden al of niet gewonde soldaten vervoerd.

© Bridgeman

De eerste jeep werd in 1940 ontworpen, en een jaar later begon de productie van de open terreinwagen.

De jeep was de winnaar van een prijsvraag die het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uitschreef voor een lichtgewicht voertuig.

Krappe deadline beperkte inzendingen

De deelnemers moesten hun prototype uiterlijk op 22 juli 1940 leveren. Met zo’n krappe deadline waren er maar drie inzendingen.

Het prototype van American Bantam werd goedgekeurd, maar omdat dat bedrijf het benodigde aantal niet kon produceren, kregen de andere twee een kans. Alle drie de prototypen leken echter sterk op elkaar.

In juli 1941 besloot het leger dat één bedrijf alle auto’s mocht leveren, en de keus viel op Willys-Overland Motors omdat dat de beste motor maakte en de jeeps het goedkoopst kon produceren.

Mix van drie modellen

Het model Willys MB was een mix van de drie versies.

Met de nieuwe jeep konden de geallieerden troepen, munitie en gewonden van en naar het front transporteren. Pas in 1970 werd de oorspronkelijke jeep door een groter model vervangen.

Jeepbouwer gaf oom Donald wielen

Voordat American Bantam de eerste legerjeep bouwde, had het bedrijf al naam gemaakt als producent van de auto die in 1937 model stond voor de ‘313’ van Donald Duck.

De 1938 American Bantam Roadster werd geproduceerd van 1937 tot 1941.

© Remarkablecars.com