Wat is de langste stenen brug?

Hoe heet de langste stenen brug ter wereld, en wanneer werd deze gebouwd?

De brug over de Susquehanna in Pennsylvania in de VS bestaat uit 48 bogen met elk een overspanning van 21 meter. De totale lengte van de brug is 1164 meter.

De Rockville Bridge uit 1902 in de VS is de langste stenen brug ter wereld. In die tijd waren er al lang bruggen van ijzer, maar de Pennsylvania Railroad Company (PRR) ging tegen de stroom in. Volgens de directeur was steen een investering in de toekomst, en de pers gaf hem daar groot gelijk in.

De rivier de Susquehanna was al twee keer eerder overbrugd op dezelfde plek. De eerste brug uit 1849 was van hout en had één treinspoor; in 1877 werd de oude brug vervangen door een ijzeren exemplaar met twee sporen. Maar al 20 jaar later was ook die te klein geworden. Rond 1900 breidde de PRR het spoorwegnet met een aantal nieuwe bruggen per jaar uit, en die waren allemaal van steen. Daar was een praktische reden voor: er was al een aantal moderne ijzeren bruggen onder het gewicht van de treinen bezweken, waarbij veel slachtoffers waren gevallen. De PRR had grote bruggen nodig, en steen was het enige materiaal dat daar stevig genoeg voor was.

De Rockville Bridge moest vier sporen dragen.

De bouw van de Rockville Bridge begon in 1900. De brug kreeg een betonnen kern, waarop 220.000 ton zandsteen gemetseld werd. Over het enorme stenen gevaarte werden vier parallelle treinsporen gelegd.

De Rockville Bridge staat nog steeds als een huis, en heeft weinig onderhoud nodig ondanks het vele verkeer.