Scans laten twee geheime kamers zien in Piramide van Cheops

De Egyptische piramiden zijn van onder tot boven met moderne technologie onderzocht om hun laatste geheimen prijs te geven. Uit de meest recente scans blijkt dat de grootste piramide twee onbekende kamers bevat.

De Piramide van Cheops of Grote Piramide van Gizeh herbergt het graf van farao Cheops.

© Creative Commons

4500 jaar geleden bouwden de Egyptenaren de Piramide van Cheops, die later werd bestempeld als een van de zeven wereldwonderen.

Vandaag de dag weten we nog steeds niet alles wat er te weten valt over dit enorme bouwwerk.

Het project ScanPyramids doet echter een verwoede poging om deze en andere piramiden hun geheimen te ontfutselen. Het maakt daarbij gebruik van onder andere kosmische straling, infraroodthermografie, 3D-lasertechnologie en röntgenfotografie.

Video

Twee kamers aan oostzijde

De inspanningen lijken hun vruchten af te werpen. ScanPyramids bevestigt in een persbericht dat er twee nog onbekende kamers liggen achter de noord- en noordoostkant van de Piramide van Cheops.

Tot nog toe is er geen verbinding gevonden tussen de twee kamers, maar een ervan lijkt te zijn verbonden met een gang die dieper de piramide in draait.

Kleine deeltjes leggen kamer bloot

De onderzoekers hebben de kamers ontdekt met behulp van zogeheten muontomografie en 3D-reconstructie.

De aarde wordt constant getroffen door muonen – een bepaald type zware elektronen – uit de ruimte. Net als röntgenstraling dringen muonen door in zachte materialen, zoals weefsel, maar worden ze geabsorbeerd door hardere materialen en zware elementen. Daardoor kunnen ophopingen van muonen een beeld geven van de opbouw van een piramide.

Zo werden de nog onbekende kamers ontdekt. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen waarvoor ze werden gebruikt en hoe groot ze precies zijn.