Machu Picchu was het Madeira van de Inca’s

Wanneer de Incakoning zijn vakantieresidentie Machu Picchu bezocht, kon hij ontspannen te midden van een bloemenzee.

Om Machu Picchu in te komen, moesten bezoekers langs het Wachthuis, dat buiten de stadspoort lag.

Net als het huidige vakantieoord Madeira was Machu Picchu rijk aan bloemen. Uit pollenanalyses blijkt dat er meer dan 200 soorten orchideeën in het wild groeiden. Alleen al in de privétuin van de koning en de aangrenzende terrassen zijn 90 orchideeënsoorten gevonden.

Onderzoekers geloven dat de bloemen ter ere van koning Pachacuti Inca Yupanqui werden geplant, zodat hij in een idyllische omgeving kon ontspannen. Pachacuti’s vreugde over de prachtige bloemen werd bezongen in cantares – aan hem opgedragen liederen –, vooral rond zijn dood in 1471.

Onderzoekers vonden in de stad meer dan 200 soorten orchideeën.

De Spaanse geschiedschrijver Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1592) bemerkte Pachacuti’s liefde voor bloemen ook en schreef dat de koning vlak voor zijn dood zijn leven met dat van een bloem vergeleek:

‘Ik ben geboren als een lelie in de tuin en als een lelie groeide ik met de jaren op/Ik werd oud en ging sterven, en toen verwelkte ik en stierf’, zong de koning volgens Gamboa.