Hoe zagen de eerste burchten eruit?

Wanneer ging de elite in burchten wonen? En hoe zagen ze er toen uit?

De eerste burchten werden volgens dit patroon gebouwd in Frankrijk.

De eerste burchten werden in de 10e eeuw in Frankrijk gebouwd

Tot dan toe waren alleen steden omringd door vestingwerken, maar nu ging de bovenklasse zijn woningen ook versterken.

De macht van de koning taande en de edelen moesten zelf hun bezit zien te beschermen tegen plunderende Vikingen of andere overvallers. De burchten werden volgens een vast patroon gebouwd. Een vestinggracht en een wal met palissaden beschermden de werkplaatsen, stallen en opslagplaatsen op de binnenplaats. De burcht zelf lag op een kunstmatige heuvel.

Burchten breidden zich naar het noorden uit

In deze laatste verdedigingslinie woonde de heer des huizes. De burcht was zwaar versterkt, ook aan de kant die aan de binnenplaats grensde. De eerste vestingen waren van hout, maar later werden burchten vooral van steen of bakstenen gebouwd.

De burcht verspreidde zich vanuit Frankrijk door Europa. Je ziet vaak nog heuvels op plekken waar er een stond. De Burcht van Leiden is een van de oudste nog intacte burchten in Nederland.