Nieuw onderzoek: hond getemd door eerste mensen in Europa

De moderne hond stamt af van één groep wolven die 40.000 jaar geleden in Europa werd getemd. Daar wijst een nieuw onderzoek op.

De hond stamt af van de wolf, die mogelijk 40.000 jaar geleden getemd werd in Europa.

© Shutterstock

De hond is al eeuwenlang onze beste vriend. Sterker nog: misschien wel 40.000 jaar, net zo lang als er moderne mensen wonen in Europa.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Stony Brook University in New York.

De wetenschappers vergeleken de genen van drie honden uit de nieuwe steentijd met het DNA van 5649 moderne honden en wolven.

De resultaten wijzen erop dat de hond afstamt van één groep wolven die tussen de 20.000 en 40.000 jaar geleden in Europa werd getemd.

Europa is bakermat van de hond

Als de hond 40.000 jaar geleden in Europa werd getemd, houdt dat in dat de vroegste mensen in Europa daar verantwoordelijk voor waren.

De oudst bekende anatomisch moderne mens van Europa, de cro-magnonmens, zou zich tussen de 35.000 en 45.000 jaar geleden in ons werelddeel hebben gevestigd.

Europa is dus de bakermat van de hond.

Bovendien zijn in Europa de oudste resten van tamme honden gevonden, waaronder een 14.700 jaar oud kaakbeen uit Bonn-Oberkassel in Duitsland.

Onderzoek is strijdig met eerste hypothese

Het idee dat de hond van één groep wolven afstamt is in strijd met de gangbare hypothese dat de hond ontstaan is uit twee verschillende populaties wolven: in Europa en Oost-Azië.

Deze hypothese werd onder meer voor het voetlicht gebracht in Science in 2016.

‘Om te bepalen waar en wanneer de hond gedomesticeerd werd, zijn er oudere monsters uit andere geografische gebieden nodig,’ aldus Laura Botigué, lid van het team dat het nieuwe onderzoek uitvoerde, in de International Business Times.