Shutterstock

Neanderthalers voerden 100.000 jaar oorlog met de mens

De Neanderthalers verlieten Afrika vóór Homo sapiens en zetten een verdedigingslinie op in het Midden-Oosten om de mens buiten Europa te houden, stelt een Britse onderzoeker.

Geleerden vragen zich al tientallen jaren af of de Neanderthaler en de moderne mens vreedzaam zij aan zij leefden of elkaar bevochten. De Britse evolutionair bioloog Nicholas Longrich neigt naar het laatste.

In een nieuw artikel stelt hij dat een langdurige oorlog de Neanderthalers de das omdeed. Volgens Longrich is een oorlog de beste verklaring voor het feit dat Homo sapiens, de moderne mens, er 100.000 jaar over deed om Europa te bereiken.

Sterke Neanderthaler vs. slimme Homo sapiens

© Shutterstock

Hoewel de Neanderthaler Afrika 400.000 jaar eerder verliet dan de mens, deelden ze 99,7 procent van hun genen. Neanderthalers waren kleiner maar gespierder dan de mens, en volgens Longrich konden ze beter in het donker zien vanwege hun grote ogen.

© Shutterstock

In de loop der tijd werden moderne mensen betere jagers dan de Neanderthalers, waardoor ze een grotere bevolking in stand konden houden. De bevolkingsgroei besliste volgens Longrich de oorlog.

Neanderthalers waren vechtersbazen
De mens probeerde 200.000 jaar geleden weg te trekken uit Afrika, maar toen zaten de Neanderthalers al honderdduizenden jaren in het Midden-Oosten. Ze kenden het gebied als hun broekzak, konden goed jagen en met hun gespierde lichaam waren ze geboren krijgers.

Tussen 125.000 en 30.000 v.Chr. woedde er een oorlog om de beste jachtvelden, en archeologen hebben talloze skeletten met verwondingen blootgelegd.

© Shutterstock

Beslisten pijl-en-boog de oorlog?
Longrich denkt dat de mens de Neanderthaler versloeg met nieuwe wapens als de pijl-en-boog of werpspeer, of dat gesneuvelde krijgers dankzij een sterke bevolkingsgroei sneller vervangen konden worden.