cometresearchgroup.org
Komet Syrien Abu Hureyra

Komeet vernietigde gemeenschap uit steentijd

Een van de eerste gemeenschappen ter wereld werd volgens een groep wetenschappers waarschijnlijk vernietigd door een zee van vuur.

Ongeveer 12.800 jaar geleden werd een kleine nederzetting in het huidige Syrië getroffen door een ramp. Een hemellichaam explodeerde hoog boven het dorp en verbrandde alle inwoners binnen één milliseconde.

Dat denkt een groep wetenschappers die voorwerpen onderzocht uit de nederzetting Abu Hureyra, die tegenwoordig op de bodem van een kunstmatig meer ligt.

Volgens James Kennett, professor Geologie aan de universiteit van Santa Barbara in de Verenigde Staten, vonden hij en zijn collega’s resten van gesmolten mineralen op verschillende archeologische voorwerpen in de nederzetting.

Hitte was extreem

Hier is volgens Kennett iets voor nodig dat heter is dan vuur, een vulkaan of bliksem.

‘Bij dit soort temperaturen smelt een auto binnen een minuut,’ vertelt Kennett aan de website phys.org.

Volgens de professor kan alleen een hemellichaam dat zich met een gigantische snelheid door de atmosfeer beweegt dit soort hitte veroorzaken.

De gesmolten mineralen die hij vond waren onder andere chroom, titanium en platina, die allemaal waren blootgesteld aan temperaturen van meer dan 2000 °C.

Aarde koelde af

James Kennett en zijn collega’s denken dat het hemellichaam waarschijnlijk een komeet is geweest die in onze atmosfeer is geëxplodeerd.

Volgens Kennett waren de effecten van de komeet over de hele wereld merkbaar. Zo koelde de aarde plotseling af en stierven grote diersoorten als mammoeten, Amerikaanse paarden en kamelen uit.