Juridische informatie

Juridische informatie

Beste lezer

De informatie die je op deze website aantreft, wordt telkens bewerkt en gecontroleerd en is daardoor voor zover wij weten geheel correct. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet uitsluiten dat er af en toe een foutje insluipt. www.Historianet.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hinder of schade die ontstaat in verband met het gebruik door de lezer van de informatie op deze site.

Externe links

We wijzen erop dat de website www.Historianet.nl links bevat naar sites die niet onder het beheer van Bonnier Publications International AS vallen. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld berust het auteursrecht van al het materiaal op deze website bij Historia. Het materiaal mag zonder toestemming niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Teksten van de website mogen alleen met uitdrukkelijke bronvermelding geciteerd worden. Voor commercieel gebruik van het materiaal is goedkeuring vereist van:
Historia
Strandboulevarden 130
2100 København Ø
Denemarken