Wie pleegde de eerste zelfmoordaanslag?

Je lichaam als wapen gebruiken staat ver van mensen af. Waar komt de zelfmoordaanslag vandaan?

Volgens de overlevering wierp de Zwitserse ridder zich in de Oostenrijkse gelederen om er een bres in te slaan.

Je lichaam als wapen gebruiken staat ver van mensen af. Waar komt de zelfmoordaanslag vandaan?

De Zwitserse ridder Arnold von Winkelried pleegde de eerste beschreven zelfmoordaanslag ooit in de slag tussen Oostenrijkse en Zwitserse troepen bij Sempach, 1386. Volgens de bronnen sloeg Von Winkelried een bres in de vrijwel ondoordringbare Oostenrijkse gelederen door zich midden in het vijandelijke krijgsgewoel te storten en de speerpunten op te vangen. De beschrijvingen van deze heldendaad zijn van later datum, dus historici betwijfelen of de zelfmoordaanslag wel op die manier plaatsvond.

De eerste goed gedocumenteerde zelfmoordaanslag werd gepleegd door Hollandse soldaten in gevecht tegen Chinese troepen in Taiwan (1661). Volgens ambtenaar Yu Yonghe bliezen gewonde Hollandse soldaten zichzelf en de vijand liever op met buskruit dan dat ze gegrepen werden. In 1940-1945 vonden Japanse zelfmoordaanslagen geregeld plaats; stelselmatig torpedeerden kamikazepiloten de Amerikaanse oorlogsschepen.

De aanvallen van Japanse kamikazepiloten staan in een lange traditie.