Wie ontruimde het slagveld?

Wat deden de overwinnaars met de gesneuvelde soldaten?

Franse boeren in de 19e eeuw moesten al enkele uren na de veldslag in de meest barre weersomstandigheden de gesneuvelde soldaten en paarden begraven.

Menig soldaat, krijgsgevangene of lokale boer kreeg de opdracht de gevallen soldaten op het slagveld te begraven. Vanwege besmettingsgevaar was het zaak de doden zo snel mogelijk na de slag te begraven.

Op veel slagvelden begroeven de soldaten hun gesneuvelde kameraden onder slechts enkele centimeters aarde. Vervolgens kerfden ze de naam en het nummer van de dode op een stokje.

Bij de Slag bij Hastings in 1066 versloegen de Noormannen, vierdegeneratievikingen uit Normandië, het Britse leger. Tientallen jaren later werden er nog botten en schedels op het slagveld gevonden. De Noormannen begroeven hun eigen doden en leverden de lijken van vooraanstaande Britten uit aan hun familieleden.