Scanpix

Waren er vrouwelijke ridders in de middeleeuwen?

Waren er alleen mannelijke ridders in de middeleeuwen, of konden vrouwen ook ridder worden?

Plicht van ridder ging op gezin over

Als een middeleeuwse ridder stierf, gingen zijn plichten over op zijn gezin. Had de ridder geen zonen, dan kon zijn vrouw of dochter de taken overnemen.

In vredestijd had een ridder de plicht belastingen te innen voor de koning, wegen en bruggen te repareren en lokaal de orde te handhaven. De belangrijkste taak was echter de koning en het land te dienen in de strijd. Iemand die tot ridder was geslagen, moest elk moment bereid zijn zich in het harnas te steken.

Er bestonden vrouwelijke ridders

Er zijn meerdere vrouwen bekend die als ridder hebben gevochten– zoals de Engelse Petronilla de Grandmesnil, die in de 12e eeuw deelnam aan een opstand tegen de koning.

Twee eeuwen later kregen vrouwen ook het recht om te worden opgenomen in een officiële ridderorde, waar ze de eretitel dame droegen.

Lees ook: Maagdelijke ridder Jeanne d’Arc gaf Frankrijk vechtlust.