mil.ru
Russische tank

Waarom gebruiken legers militaire tekens?

Beroemde legerleiders als Alexander de Grote stonden zelf op het slagveld, maar toen generaals betere kaarten kregen, trokken ze zich terug en stuurden ze de gevechten aan met militaire tekens.

Militaire tekens zijn symbolen waarmee legers de locatie, functie, grootte en verplaatsingen van eenheden op een kaart aangeven.

De eerste militaire kaarten die leken op de huidige werden begin 19e eeuw in gebruik genomen, na de Napoleontische Oorlogen. Eerder hadden legerleiders als Alexander de Grote en Julius Caesar zelf hun soldaten aangevoerd vanuit de voorste linie. Zij hadden geen goede kaarten en wilden zelf het terrein in ogenschouw nemen.

Later in de 19e eeuw ging de cartografie met sprongen vooruit en konden generaals steeds vaker aan de hand van hun kaarten de veldslagen op afstand leiden. Daartoe ontwikkelden ze symbolen, militaire tekens, die op de kaarten werden getekend om de eenheden in beeld te brengen en de volgende stappen te plannen.

Wat betekenen de Russische militaire tekens?

Tijdens de invasie van Oekraïne staan er verschillende symbolen op de Russische voertuigen. De Russen hebben niet verteld wat ze betekenen, maar volgens deskundigen gaat het om militaire tekens.

Russische vrachtwagen
© mil.ru

Z

Dit teken lijkt aan te geven dat de troepen uit het oostelijke militaire district van Rusland komen – een van de vijf districten.

Tank
© Zombear

O

Het cirkelvormige teken wordt vermoedelijk gebruikt door Russische troepen die in Belarus gestationeerd zijn.

Russische helikopter
© Homoatrox

V

Dit symbool wordt gebruikt door de Russische marine-infanterie, die o.a. deelnam aan de aanval op de Oekraïense stad Marioepol.

Russische vrachtwagen
© mil.ru

Z in kader

Een Z in een kader is het militaire teken voor Russische strijdkrachten uit de Krim, het schiereiland dat Poetin in 2014 annexeerde.

De ontwikkeling van militaire tekens versnelde in de Eerste Wereldoorlog. De Britten, Fransen en Amerikanen stemden hun symbolen af om beter te kunnen samenwerken. Zo stonden blauwe tekens op de kaart voor de geallieerden en rode voor de vijand. Een rechthoek met een kruis erin werd het symbool voor de infanterie.

Toen de NAVO in 1949 ontstond, nam de nieuwe organisatie deze militaire tekens over, en nu worden ze door de meeste westerse legers gebruikt.

Militaire tekens kwamen in de belangstelling te staan toen Russische eenheden tijdens de invasie van Oekraïne werden gefotografeerd met symbolen. Volgens experts gaat het vermoedelijk om militaire tekens die aangeven waar de voer- of vaartuigen vandaan komen en wat hun bestemming is.