AKG Images & Bridgeman

Wat was het Indiase Nationale Leger?

Vochten de Indiërs voor Japan in de Tweede Wereldoorlog?

Het Indiase Nationale Leger breidt zich uit

Toen Japan zelfstandigheid aan India beloofde, liepen krijgsgevangenen van het Brits-Indische leger over.

Het Indiase Nationale Leger groeide uit tot 40.000 man, die een opstand tegen de Britten wilden ontketenen.

Bewapend voor guerrillaoorlog

De Indiërs waren alleen voor een guerrillastrijd toegerust, en moesten wachten tot het veel sterkere Japanse leger in India kwam. Dat gebeurde nooit.

Het Nationale Leger vocht aan
het front in Birma, waar het in 1944 en 1945 door slechte bewapening en bevoorrading zware verliezen leed.

Anti-Britse affiches werden in het Engels gedrukt, omdat de Indiase volkeren elkaars taal niet spraken.

© AKG Images & Shutterstock

Soldaten van Nationale Leger worden geëerd

De Indiase bondgenoten van Japan waren nauwelijks van militair belang, maar speelden wel een rol bij de onafhankelijkheid van India.

Toen de Britten na de oorlog officieren van het Nationale Leger wegens verraad wilden berechten, kwamen delen van het Brits-Indische leger in opstand.

Zonder de loyaliteit van lokale troepen kon het koloniale bewind niet in stand blijven, en de Britten trokken zich in 1947 terug. De troepen van het Nationale Leger kregen een heldenstatus.

Rebel zocht steun bij Stalin, Hitler en Tojo

Subhas Chandra Bose was al een bekende anti-Britse activist toen hij in 1943 het Indiase Nationale Leger ging aanvoeren.

Vóór de oorlog zat hij in de top van de Zelfstandigheidspartij, en in 1941 was hij naar Moskou gevlucht om steun te zoeken bij Stalin voor een opstand.

Toen dat mislukte, probeerde hij het in nazi-Duitsland.

Hij rekruteerde 4500 Indiase krijgsgevangenen, en Hitler gaf hem een lift naar Japan in een U-boot. Bose kwam in augustus 1945 om toen het Japanse vliegtuig waar hij in zat verongelukte.

Bose ontmoette Hitler voor hij naar Azië ging om een opstand te beginnen.

© AKG Images & Shutterstock