Akg-Images/Ritzau Scanpix

Waren er ook Duitse verzetsmensen?

Het verzet in Duitsland was geen slagvaardige eenheid zoals in Frankrijk en Polen, maar er waren oppositiebewegingen die weerstand durfden te bieden – op leven en dood.

De nazi’s traden keihard op tegen elke vorm van verzet tegen hun regime, en een georganiseerde verzetsbeweging zoals bijvoorbeeld in Polen en Frankrijk was er niet in Hitler-Duitsland. Wel waren er kleinere verzetsgroepen, die de nazi’s heimelijk tegenwerkten.

Een van de beroemdste was de Weiße Rose, die in de zomer van 1942 werd opgericht door studenten uit München.

De Duitse troepen waren toen tot staan gebracht bij Stalingrad, en een deel van de Duitse bevolking ging twijfelen aan de onoverwinnelijkheid van het Duitse leger.

VIDEO – Zie voorbeelden van de forse nazikritiek van de Weiße Rose:

Video

Toen er verhalen opkwamen over de deportatie van Poolse joden naar kampen, richtten broer en zus Hans en Sophie Scholl een studentennetwerk op dat zich uitstrekte tot Hamburg, Berlijn en Wenen.

Ze verspreidden pamfletten tegen het naziregime en moedigden andere jongeren aan tegen Hitler in verzet te komen en de wapenindustrie te saboteren. Volgens de Weiße Rose was het doel ‘een innerlijke vernieuwing van de gewonde Duitse ziel’.

Op de kasseien voor de universiteit van München is een gedenkteken voor de Weiße Rose en Sophie en Hans Scholl geplaatst.

© Wikimedia Commons

In februari 1943 betrapte een conciërge van de universiteit Hans en Sophie Scholl toen ze pamfletten uitdeelden en gaf hij hen aan bij de Gestapo.

Hierna werden meerdere leden van de groep gearresteerd en gemarteld. Hans en Sophie werden tijdens een showproces veroordeeld wegens verraad en op 22 februari 1943 geëxecuteerd.