Shutterstock
Goudtrein

Waar bleef de goudtrein van de nazi’s?

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zou een trein vol roofgoed van de nazi’s zijn verdwenen in Polen. Nu is een groep Poolse schatzoekers de goudtrein mogelijk op het spoor.

In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd de druk op de Duitsers in Polen opgevoerd. De Russen kwamen met de dag dichterbij, en de nazi’s wilden de rijkdommen die ze hadden geroofd veiligstellen voor de vijand het land had veroverd.

Daarom laadden ze een trein vol goud, sieraden en kunstvoorwerpen, en deze ‘goudtrein’ zou naar Duitsland vertrekken. Maar ergens in het zuidwesten van Polen verdween hij spoorloos.

Zo luidt een van de hardnekkigste verhalen over de haast mythische goudtrein van de Duitsers. Historici zijn er bepaald niet zeker van dat die ooit heeft bestaan, want tot nu toe is er geen enkel spoor van de trein zelf of de kostbaarheden aan boord gevonden. Toch zijn schatzoekers en het Poolse leger sinds 1945 naarstig op zoek naar de trein en de rijkdommen.

De verdwenen nazischatten

De goudtrein in Polen is niet de enige nazischat die in de Tweede Wereldoorlog in rook opging. Ook in Afrika en de noordelijke Atlantische Oceaan is er goud spoorloos verdwenen.

Barnsteenkamer
© UC Santa Cruz

De barnsteenkamer

De barnsteenkamer bestond uit kostbare panelen, versierd met barnsteen en goud, die tsaar Peter de Grote in 1716 kreeg van Frederik Willem I van Pruisen. Toen de nazi’s in 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen, stuurden ze de panelen naar Koningsbergen. De barnsteenkamer verdween tijdens een geallieerd bombardement in 1944.

Erwin Rommel, portret
© Shutterstock

Rommels goud

In 1943 zouden de nazi’s grote hoeveelheden goud geroofd hebben van joden in het bezette Tunesië. Het goud werd naar Corsica verscheept, maar zou gezonken zijn op de verdere reis naar Duitsland. Sindsdien wordt er naar het schip met de gouden schat gezocht.

Rafaël portret
© Ministry of Culture and Art

Portret van een jonge man

De nazi’s roofden in de oorlog tal van schilderijen. Een van de beroemdste was Portret van een jonge man van de renaissanceschilder Rafaël. De Duitsers haalden het in 1939 uit een museum en brachten het naar een burcht in Krakau. Toen de Amerikanen die innamen, was het doek echter foetsie.

Duits schip
© Nikolaus Stürzl

S.S. Minden

Het Duitse schip S.S. Minden was onderweg van Brazilië naar Duitsland toen het bij IJsland tot zinken werd gebracht door een Brits schip. Het zou vol goud hebben gezeten. Nog in 2018 probeerde een Brits bedrijf het wrak en de schat te lokaliseren, maar vergeefs.

Schatzoekers: We hebben nazigoud gevonden

Volgens een wijdverbreide theorie verborgen de nazi’s de trein in een tunnelstelsel bij de grens met Duitsland. Tot nu toe hebben zoektochten in het gebied echter niets opgeleverd.

Schatzoekers blijven echter onvermoeibaar speuren naar de nazischat. In mei 2022 meldde een groep Poolse schatzoekers dat ze een goudschat van de nazi’s hadden gevonden.

volgens de Polen wisten ze de schat te lokaliseren aan de hand van het dagboek van een SS-officier, waarna ze met bodemradar 3 meter onder een Pools dorp tonnen goud zouden hebben gevonden.

Het Poolse team wacht op dit moment om toestemming om het goud op te graven.