De Vichy-regering onder leiding van Philippe Pétain werkte nauw samen met Hitler-Duitsland.

Vichy: Britten wilden vijand bewapenen

Uit pas ontdekte documenten blijkt dat Britse generaals achter Churchills rug om het Hitlergezinde Franse Vichy-regime wilden bewapenen.

Nadat Duitsland in 1940 Frankrijk bezette, mocht de Franse Vichy-regering Zuid-Frankrijk besturen, in samenspraak met Hitler.

Uit geheime documenten blijkt nu dat Britse generaals in Londen vredesbesprekingen voerden met afgevaardigden van het Vichy-regime, terwijl Britse en Vichy-troepen elkaar op Madagaskar bevochten.

Het doel van het overleg was een verbond te sluiten, dat van kracht werd als de Duitsers zich terugtrokken uit Frankrijk. Dan zou het Britse leger acht Vichy-divisies bewapenen om de Duitsers aan te vallen en een corridor te creëren voor de oprukkende troepen van de geallieerden.

Saillant detail van het plan was dat premier Churchill er niet van mocht weten omdat ‘het niet noodzakelijk was om de minister-president of de minister van Buitenlandse Zaken hierover te informeren’.

Historicus Eric Grove van de University of Salford, die het document vond in een archief van de generale staf, meent dat de informatie het beeld dat we van het Vichy-regime hebben, nuanceert.

Bekijk ook ...