Verborgen tekst in dagboek Anne Frank komt aan het licht

Ruim 70 jaar waren twee pagina’s van het wereldberoemde dagboek van het joodse meisje afgeplakt met bruin papier. Dankzij nieuwe technologie hebben onderzoekers ze eindelijk kunnen lezen.

Met behulp van een nieuwe, digitale beeldtechniek zijn onderzoekers van de Anne Frank Stichting, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het NIOD erin geslaagd de tekst te ontcijferen die schuilging op twee afgeplakte pagina’s in het originele dagboek van de joodse Anne Frank.

De pagina’s gingen 70 jaar lang achter bruin papier schuil.

Dat schrijft de stichting in een persbericht.

Pagina’s afgeplakt met bruin papier

Op 28 september 1942 schreef de 13-jarige Anne Frank pagina 78 en 79 van haar dagboek vol.

Wat ze precies schreef, was tot nu toe onbekend, want iemand heeft de twee pagina’s afgeplakt met bruin papier, waardoor ze onleesbaar werden.

Wie dat deed, is nog steeds een raadsel, maar het was waarschijnlijk óf Anne Frank zelf, die niet wilde dat iemand de teksten zou lezen, óf haar vader Otto Frank, die in zijn testament de originele geschriften van zijn dochter naliet aan het NIOD.

Anne Frank had literair talent

Volgens Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, schreef het meisje onder meer over seksualiteit.

‘Anne Frank schrijft op ontwapenende wijze over seksualiteit. Zij is, zoals iedere puber, nieuwsgierig naar dit onderwerp,’ zegt hij.

In onder meer Het Parool zijn de twee pagina’s te lezen. Ze bevatten een aantal schuine moppen en een overpeinzing over seksualiteit.

Ze schrijft bijvoorbeeld: ‘Ik verbeeld mij weleens dat iemand bij mij zou komen en mij zou vragen hem over sexuele onderwerpen in te lichten, hoe zou ik dat dan doen?’

Als antwoord schreef ze onder meer: ‘Dat gebeurd door rythmische bewegingen.’ (sic)

Dat Anne Frank met seksualiteit bezig was, is echter geen nieuws. Ook op andere plaatsen in haar dagboek roert ze het onderwerp aan.

Met een nieuwe beeldtechnologie wisten onderzoekers de verborgen tekst uit het dagboek te ontcijferen zonder het kapot te maken.

De directeur van de Anne Frank Stichting noemt de teksten van groot publiek en wetenschappelijk belang.

‘Ze brengen ons nog dichter bij het meisje en de schrijfster Anne Frank,’ aldus Leopold.

Op de vraag of het wel ethisch verantwoord is om pagina’s te publiceren die Anne Frank mogelijk zelf wilde verbergen, antwoordt onderzoeker Peter de Bruijn van het Huygens Instituut volgens Trouw dat het algemeen belang wat hem betreft op de eerste plaats komt: ‘Oók die pagina’s zijn belangrijk in het onderzoek. Bovendien dienen de dagboeken van Anne Frank een groot mondiaal publiek belang.’