BPK
Duitse soldaten voeren blitzkrieg uit met artillerie

Blitzkrieg kreeg Europa op de knieën

In het begin van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen de Duitsers een nieuwe militaire tactiek, de blitzkrieg. Deze omvat vier aanvalsfasen, die Duitsland in de eerste oorlogsjaren onoverwinnelijk maken. Hieronder brengen we de vier fasen van de blitzkrieg in beeld.

De blitzkrieg zou in de Tweede Wereldoorlog het beste wapen van de Duitse Wehrmacht blijken.

Om niet in een patstelling te belanden stelden de Duitsers alles in het werk om snel bij de vijandelijke linies te komen. Met deze strategie behaalden ze in het begin van de wereldoorlog snelle overwinningen.

Het belangrijkste element van blitzkrieg is snelheid. Je moet de tegenstanders verrassen en je in korte tijd een weg door hun linies banen. Als dat mislukt, verlies je je voordeel.

Dat overkwam de Duitsers aan het Oostfront.

Portret van de Duitse generaal Heinz Guderian, die de blitzkrieg bedacht

Heinz Guderian veranderde de moderne oorlogvoering radicaal met zijn blitzkrieg.

© BPK

Blitzkrieg bedacht door Pruis

Fase 1 van de blitzkrieg: De vijand verzwakken

  • Het zwakste punt in de vijandelijke verdediging wordt zwaar gebombardeerd

  • Bommenwerpers vernietigen vijandelijke tanks en stellingen met duikvluchten

Op 12 mei 1940 zwermen Stuka-bommenwerpers boven de Franse loopgraven bij de stad Sedan. De Duitse aanval op Frankrijk is in volle gang.

Explosies en de gierende sirenes van de kleine duikbommenwerpers doen de lucht trillen; ze duiken bijna loodrecht naar beneden voor ze de 250 kilo zware bommen afwerpen.

Zonder het te weten maken de Fransen bij Sedan deel uit van de grootste luchtaanval uit de geschiedenis, en van de Duitse blitzkrieg.

De sirenes van de Stuka’s gaan de soldaten op de grond door merg en been. Wanhopig kruipen ze dieper in hun loopgraven.

Stuka vliegtuig in de lucht
© Scanpix/Corbis

De bommenwerper

Ineens wordt het geloei overstemd door het enorme lawaai van het Duitse artilleriegeschut, dat om 15.30 uur een allesvernietigend bombardement begint op wat er over is van de Franse loopgraven.

Exploderende granaten rijten het prikkeldraad aan stukken en verwoesten de bunkers. Een half uur lang bombarderen Duitse vliegtuigen en kanonnen de Franse verdedigingslinies.

Om 16.00 uur stopt het kanongebulder net zo abrupt als het begon.

Fase 1 van het tactische oorlogsplan van de Duitsers is goed verlopen, en verkenners speuren nu naar de kwetsbaarste plek in de verzwakte Franse stellingen.

Fase 1 van de blitzkrieg in beeld:

A) De Stuka’s vallen tanks, artillerie, bunkers en andere versterkte stellingen van de vijand aan.

Claus Lunau

B) Artillerie bestookt tegelijk met duizenden granaten de zwakste plek in de frontlinie.

Claus Lunau

C) Tanks ondersteunen het bombardement, maar blijven op veilige afstand van vijandelijke tegenaanvallen.

Claus Lunau

Fase 2 van de blitzkrieg: Gat slaan in de vijandelijke linie

  • Grote pantserdivisies dringen door het zwakste punt in de vijandelijke verdediging

  • Soldaten in snelle rupsvoertuigen beschermen de tanks tegen aanvallen in de flank

Op 14 mei 1940 dendert de 2e pantserdivisie van generaal Heinz Guderian door het Franse prikkeldraad bij Sedan.

De vorige dag hebben genietroepen in gevechtsvoertuigen de plek in de Franse verdedigingslinie aangewezen waar de zware tanks nu doorheen breken.

Tanks en soldaten vallen aan tijdens de Duitse blitzkrieg in Polen, 1939

Speciaal getrainde infanterie in gepantserde voertuigen bestormt een Poolse stelling in 1939. Door het voorafgaande bombardement staat een groot deel van het dorp in brand.

© Ullstein Bild

De rupsbanden van 200 oprukkende tanks ploegen de aarde om en doen de Franse loop­graven op hun grondvesten schudden.

Uitgeput na de zeer intensieve artilleriebeschietingen en ontmoedigd door de Stuka’s met hun loeiende sirenes slaan de Franse soldaten in paniek op de vlucht.

De Franse legerleiding tracht wanhopig met versterkingen het gat in de verdediging te dichten. Maar door de duizenden vluchtende soldaten op de landweggetjes is het een chaos, en de zware Franse tanks rijden zich vast in de drukte.

Terwijl de Duitse tanks onstuitbaar door het kilometers brede gat denderen, zetten Duitse grondtroepen verdedigingsstellingen op met mortieren en antitankgeschut.

De tank Panzer II werd door de Duitsers gebruikt in de blitzkrieg
© BPK

De tank

Voor de Fransen zijn alle manoeuvres nu vergeefs.

De Duitsers zijn door de massieve verdedigingslinies bij Sedan gebroken, en tanks en soldaten zwermen aan de andere kant van het front uit over het Franse zomerlandschap.

Fase 2 van de blitzkrieg in beeld:

A) Tanks vallen in wigformatie de verdedigingslinie op de zwakste plek aan, breken door de linie en zetten koers naar het vijandelijke commandocentrum.

Claus Lunau

B) Soldaten in gepantserde voertuigen helpen de tanks door de linie te breken. De troepen gaan snel door naar het achterland, waar ze vijandelijke doelen opsporen en uitschakelen.

Claus Lunau

C) Artillerie staat klaar om zwaar versterkte stellingen te bestoken.

Claus Lunau

D) Het militaire hoofdkwartier van de vijand ligt relatief onbeschermd achter de frontlinie. Ook artillerie en voorraden kunnen worden vernietigd door het aanvalsleger.

Claus Lunau

Fase 3 van de blitzkrieg: Diep in vijandelijk gebied aanvallen

  • Tanks dringen ver door in vijandelijk gebied en schakelen alle communicatie uit

  • Mobiele troepen vormen een waaier die aanvoerroutes blokkeert en de vijand omsingelt

Na de doorbraak bij Sedan rollen de drie Duitse pantserdivisies van Heinz Guderian snel verder, tot diep achter de Franse frontlinie.

Franse versterkingen op weg naar het front zijn een gemakkelijke prooi voor de Duitse tanks en verkenningseenheden. En in de lucht jagen de Stuka’s op Franse tanks, die ze genadeloos een voor een bombarderen.

De infanterie krijgt gemotoriseerde voertuigen voor de opmars tijdens de blitzkrieg
© Ullstein

De rijdende infanterie

Pas 20 kilometer achter de frontlinie stuurt Guderian zijn tanks naar het westen, voorbij de goed versterkte Maginotlinie, die langs de hele Frans-Duitse grens loopt.

Door deze manoeuvre worden de Franse soldaten omsingeld in hun bijna onneembare vesting. Ze zijn nu geïsoleerd en kunnen geen ondersteuning krijgen.

Tegelijk rukt de rest van de Duitse divisies op naar Het Kanaal, dat ze binnen tien dagen bereiken.

Duitse soldaten vallen te voet aan na bombardement

Duitse troepen vallen een Franse stelling aan in juni 1940. Ze worden door een krachtig bombardement van de artillerie ondersteund.

© BPK

350.000 geallieerde soldaten in Noordwest-Frankrijk en België raken zo afgesneden van de hoofdmacht en daarmee van hun proviand en munitie.

Ze zitten gevangen in een stukje land bij Duinkerken en moeten in oorlogsschepen en vissersboten naar Engeland vluchten.

Het Franse leger staat op het punt om op te geven, maar om de omsingelde troepen te verslaan roepen de Duitsers hun hulptroepen in.

Foto van tanks tijdens de blitzkrieg aan de rivier de Terek in de Sovjet-Unie.

Tanks van de 3e pantserdivisie bij de rivier de Terek in de Sovjet-Unie. Bij het begin van de veldtocht omsingelden de Duitsers tijdens diepteaanvallen honderdduizenden Russen.

© BPK

Pantserdivisies verpletterden vijand

Fase 3 van de blitzkrieg in beeld:

A) Soldaten in vrachtauto’s rukken op. Hun taak is verdedigende stellingen te bouwen waardoor vijandelijke troepen het gat in de verdedigingslinie niet kunnen dichten om de tanks in te sluiten.

Claus Lunau

B) Gemotoriseerde troepen vormen een waaier achter de linies van de vijand om de verdedigende troepen te kunnen omsingelen en bevoorradingstroepen uit te schakelen.

Claus Lunau

C) Tanks ontwijken de sterke vijandelijke eenheden. Ze vallen het hoofdkwartier aan, maken de communicatie onmogelijk en stichten zo verwarring en chaos bij de vijand.

Claus Lunau

Fase 4 van de blitzkrieg: De vijand verslaan

  • De vijand wordt geïsoleerd en ontbeert voorzieningen en contact met de buitenwereld

  • Troepen worden verslagen door infanterie, duikbommenwerpers en artillerie

Eind mei 1940 vechten de omsingelde Franse soldaten in de versterkingen bij Sedan en in de Maginotlinie voor hun leven.

Met vlammenwerpers en granaten vechten Duitse speciale eenheden zich een weg van bunker naar bunker in de betonnen complexen.

Foto van een infanterist
© BPK

De infanterie

Door het vooruitzicht te sterven in een hopeloze strijd geven de Franse soldaten zich massaal over. Nu ligt de weg naar Parijs open en enkele weken later, op 25 juni, capituleert Frankrijk.

In slechts zes weken hebben de Duitse pantserdivisies een van de Europese grootmachten overwonnen en wraak genomen voor de bittere nederlaag in de Eerste Wereldoorlog.

Deze actie is niet alleen de eerste, maar ook de grootste overwinning voor Duitsland in de blitzkrieg.

Een jaar later – bij de invasie van de Sovjet-Unie – loopt de blitzkrieg al tegen zijn beperkingen aan, als de Russen verbeten strijden om elk stukje land.

Verkenners van Duitse 8e SS-cavaleriedivisie in blitzkrieg-aanval in Sovjet-Unie in 1941

Verkenners van de Duitse 8e SS-cavalerie­divisie in de Sovjet-Unie in 1941. Ze sporen de bevoorradingstroepen van de vijand op en schakelen deze snel en effectief uit.

© BPK

Door deze hardnekkige tegenstand lopen de grondtroepen vertraging op en raken de Duitse pantserdivisies honderden kilometers vóór de rest van het leger geïsoleerd.

Door het gebrek aan brandstof, munitie en versterkingen strandt de invasie in december 1941 op slechts 20 kilometer van Moskou.

Fase 4 van de blitzkrieg in beeld:

A) De vijandelijke troepen zitten nu in de val; ze zijn afgesloten van communicatie met de buitenwereld en blijven verstoken van versterkingen en voorraden.

Claus Lunau

B) Hevig artillerievuur bestookt de geïsoleerde manschappen om hun tegenstand te verzwakken.

Claus Lunau

C) Hulptroepen komen in actie. Zij moeten de geïsoleerde manschappen uitschakelen. Deze geven zich vaak zonder verzet over vanwege hun hopeloze situatie.

Claus Lunau

Geallieerden namen blitzkrieg over

Door de Duitse triomfen in WOII gingen de geallieerden de blitzkrieg nadoen. Vanaf 1942 bestreden ze Hitler met zijn eigen middelen.

Toen Duitse troepen in juni 1940 Parijs binnenmarcheerden bracht dat een wereldwijde schok teweeg. In zes weken tijd had Hitler een Europese grootmacht verslagen.

Na de nederlaag van Frankrijk veranderden de militaire leiders van Rusland, Amerika en Groot-Brittannië de structuur van hun legers.

Ook zij concentreerden voortaan hun tanks in grote groepen. En vanaf het voorjaar van 1942 gebruikten ze de vier fasen van de blitzkrieg om het tot dan toe onoverwinnelijke Duitse leger te bestrijden.

Duitse soldaten zetten vlammenwerpers in tegen de Maginotlinie in 1940

Duitse soldaten vechten om een versterking in de Franse Maginotlinie. Tijdens de gevechten om deze verdedigingslinie in juni 1940 werden tegen de bunkers vlammenwerpers ingezet.

© Ullstein

Vooral bij de slag om Stalingrad, toen de Russen in november 1942 het hele Duitse zesde leger van 300.000 man omsingelden.

Nog steeds zijn de theorieën van Heinz Guderian in gebruik.

De twee Golfoorlogen tegen Irak zijn een voorbeeld van de effectiviteit van de blitzkrieg. De coalitie bombardeerde wekenlang vanuit de lucht, waarna een snelle pantseraanval Saddam Husseins verzwakte leger verpletterde.