Hugo Lehmann was van 1928 tot 1930 gouwleider van Oberbayern.

© Imageselct

Welke functie had een gouwleider bij de nazi’s?

In 1925 hervormde Hitler zijn partij na de mislukte Bierkellerputsch. Daarnaast deelde hij Duitsland op in Gaue, met bijbehorende gouwleiders, die een speciale, machtige rol kregen.

13 mei 2019 door Bue Kindtler-Nielsen

De gouwleider was een regioleider binnen de NSDAP. Toen Hitler zijn partij in 1925 hervormde na de mislukte Bierkellerputsch, deelde hij Duitsland op in Gaue, een term uit de middeleeuwen die ‘regio’ betekent. 

In het begin was de gouwleider het hoofd van een kiesdistrict. Hij wierf stemmen voor de partij en steunde leiders die zijn gouw bezochten. 

De gouwleiders hadden hun eigen uniformen en symbolen.

© Tractor

Gouwleider werd een-na-hoogste paramilitaire rang

Toen de nazi’s in 1933 aan de macht kwamen, ontwikkelde de positie zich echter tot de een-na-hoogste paramilitaire rang in het land, alleen ondergeschikt aan de Rijksleider. 

In theorie adviseerden de gouwleiders slechts het lokale bestuur als vertegenwoordigers van de NSDAP, maar in de praktijk was hun wil wet. 

Na de inlijving van Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en delen van Polen eind jaren 1930 werd het systeem nog verder ontwikkeld. In 1939 telde Duitsland 42 gouwen.

Bekijk ook ...