Wat hadden de nazi’s tegen moderne kunst?

In 1937 stelde propagandaminister Goebbels een tentoonstelling samen van 650 entartete kunstwerken.

Kunst moest oude deugden en het menselijk lichaam verheerlijken, zo vonden de nazi’s.

Abstracte kunst met verwrongen proporties was on-Duits en beïnvloed door joden. Ze spraken van entartete of gedegenereerde kunst. Werken van onder anderen Picasso, Matisse en Van Gogh werden daarom in beslag genomen en geveild.

In 1939 en 1942 werden duizenden werken verbrand, en Duitse expressionisten als Emil Nolde kregen een Berufsverbot.