Vervalsing moest verwarring zaaien over Hitler

In nazi-Duitsland was het een grote eer om op een postzegel te staan. Daar maakten de Britten handig gebruik van: ze zaaiden verwarring over het naziregime met een valse postzegel.

In 1937 verscheen de eerste postzegel met de beeltenis van Hitler, en die werd een bestseller.

© Shutterstock

Het Duitse naziregime bracht vanaf de machtsovername van Hitler in 1933 tot aan het einde van de oorlog 334 postzegels uit.

Portretten van Duitse beroemdheden uit het verleden waren populair. In 1937 kwam de eerste van vele postzegels met Hitlers afbeelding uit – een eer die geen van de andere hoge nazi’s bij leven te beurt mocht vallen.

Britten geven valse postzegel uit

Daar sprongen de Britten in 1943 op in door valse Duitse postzegels uit te brengen met het portret van de SS-leider Heinrich Himmler. Het idee was de Duitsers te laten geloven dat Himmler op de macht aasde.

Om wantrouwen en verwarring te zaaien over de nazileiding gaven de Britten in 1943 een valse postzegel uit met Himmler erop.

© Imageselect