Konden vrouwen carrière maken in nazi-Duitsland?

Zaten er vrouwen op hoge posten in de nazihiërarchie?

Als ‘vrouwenleider’ Gertrud Scholtz-Klink een toespraak hield, was de rangorde duidelijk. Mannen zaten op de voorste rijen.

In Hitler-Duitsland moesten vrouwen kinderen baren en opvoeden, en ze hadden dus niets te zoeken in de leiding van het land. Alleen in hun eigen organisaties konden vrouwen leidinggeven. Zo stond Gertrude Scholtz-Klink aan het hoofd van NS-Frauenschaft.

Als rolmodel benadrukte ze de ondergeschikte rol van de vrouw. Ze had dan ook geen echte macht. Sommige vrouwen hadden wel invloed via hun contacten met de nazitop. Regisseur Leni Riefenstahl gaf de propaganda mede vorm, en piloot Hannah Reitsch droeg ideeën voor de Luftwaffe aan.