Hoeveel land nam de Sovjet-Unie in?

Hoeveel land nam Stalin in na de Tweede Wereldoorlog?

In 1940 marcheerde het Rode Leger Chisinau binnen, een stad die eerder bij Roemenië hoorde.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de grenzen van de Sovjet-Unie vastgelegd. Nu regeerde Stalin ook over de Baltische staten en gebieden die voorheen bij Roemenië, Finland, Tsjecho-Slowakije, Polen en Duitsland hoorden.

In februari 1945 bepaalden de geallieerden de nieuwe Europese grenzen al op de Conferentie van Jalta. Stalin, de Amerikaanse president Roosevelt en de Britse premier Churchill kwamen hier samen. Stalin maakte meteen duidelijk dat vooral Polen een 'erekwestie' was.

Het was meer dan eens een doorgangsland geweest voor de vijand, en daar wilde Stalin met een veiligheidszone een einde aan maken. Dat hield onder meer in dat de Sovjet-Unie het oosten van Polen annexeerde, dat in ruil Duits grondgebied kreeg.

Ook liet Stalin op andere plaatsen de grens verder naar het westen verleggen als compensatie voor de in de oorlog geleden verliezen. Bovendien moesten de Oost-Europese landen onder Sovjetbestuur komen – wat in feite betekende dat ze vazalstaten werden.

Maar er traden spanningen op tussen de ex-geallieerden, die uitmondden in de Koude
Oorlog, en de veiligheidszone werd een 'IJzeren Gordijn' tussen oost en west.

Pas toen de Sovjet-Unie niet meer bestond raakten de geannexeerde gebieden uit de Russische greep – op de Finse gebieden na.