Corbis & Getty images

Hoe intelligent waren de nazi’s?

Hoe zat het met de intelligentie van de nazi’s? Verslagen van de processen na de Tweede Wereldoorlog geven het antwoord.

Nazi’s kregen IQ-test vóór de rechtszaak

Hermann Göring, over wie vaak grappen zijn gemaakt, was verre van dom. Dat blijkt uit papieren rond de rechtsgang na de Tweede Wereldoorlog.

De nazikopstukken die in Neurenberg voor het gerecht kwamen, hadden vrijwel allemaal een flink hoog IQ.

De conclusie is afkomstig van psychiater Douglas Kelley, die de aangeklaagde nazi’s voorafgaand aan de rechtszaak heeft getest.
Slechts drie van de 20 hadden een gemiddelde intelligentie (een IQ van rond de 100).

Nazi’s deden het goed bij de IQ-test

De anderen waren bovengemiddeld begaafd of zelfs hoogbegaafd. Hoewel Hermann Göring niet de hoogste intelligentie had van de beklaagden, scoorde hij goed: 138 – hetzelfde als Hitlers opvolger, Karl Dönitz.

Arthur Seyss-Inquart, IQ 143.
Rijkscommissaris van Nederland

© Corbis & Getty images

Julius Streicher, IQ 106. Redacteur van­ Der Stürmer

© Corbis & Getty images