Wat was Hitlers Duizendjarige Rijk?

Wat was Hitler na de oorlog met Europa van plan?

Het Groot-Germaanse Rijk zou volgens Hitler 1000 jaar bestaan. Zwart: het Groot-Germaanse Rijk. Geel: Vazalstaten. Grijs: Lebensraum.

Hitler had grootse plannen met Europa in het geval dat de Duitsers de geallieerden zouden verslaan. Germaanse gebieden als Nederland, Vlaanderen en de Scandinavische landen zouden samen met Duitsland het Groot-Germaanse Rijk vormen. De overige gebieden in Europa zouden sterk van dit rijk afhankelijk worden.

Hitler bracht zijn vertrouwelingen van dit plan op de hoogte. Zo zei hij na de inval in Denemarken en Noorwegen op 9 april 1940:

"Zoals het rijk van Bismarck in 1866 gecreëerd werd, zal het Groot-Germaanse Rijk op deze dag verrijzen."

Hitler zag de oostgrens als een front dat steeds verder naar het oosten zou oprukken, tot aan het Oeral of misschien wel de Stille Oceaan. Steden en culturen in de veroverde gebieden moesten van de aardbodem verdwijnen, zodat de Germanen er Lebensraum konden vinden, terwijl de oorspronkelijke bewoners als slaven voor hen zouden werken.

Uiteindelijk zouden er circa 550 miljoen mensen in het oosten van het Groot-Germaanse Rijk wonen - de slaven van het Germaanse Herrenvolk meegerekend.