Wat vond Hitler van de Japanners?

Dachten de nazi’s net zo slecht over Japanners als over Joden, zigeuners en zwarten?

In zijn boek Mein Kampf noemt Hitler de Aziaten net als de zigeuners en de zwarten ‘Untermenschen’.

Officieel noemde Hitler de Japanners ‘de Ariërs van het oosten’ en ‘ere-Ariërs’. Het was namelijk belangrijk dat Japan bleef behoren bij de asmogendheden, omdat de oorlog van Japan tegen de VS cruciaal was voor het Duitse streven om een Amerikaanse invasie in West-Europa te vermijden.

Maar heimelijk dacht hij er heel anders over. Al in 1925 beschreef Hilter in Mein Kampf de grote vorderingen die Japan in het begin van de 20e eeuw had gemaakt, en wat er zou gebeuren als Japan niet langer hulp kreeg van ‘het Arische Westen’.

Hitler meende dat het ‘specifiek Japanse’ dan weer de overhand zou krijgen en dat het land – net als de andere Aziatische landen – zou wegzinken in armoede en vergetelheid. Bij officieuze vergaderingen noemde hij de Japanners ‘halfapen met een vernisje’, en alle Aziaten die in Duitsland woonden (ook Japanners), vielen onder de rassenwetten. Huwelijken tussen Ariërs en ‘inferieure’ rassen als Joden en Aziaten waren bijvoorbeeld verboden.