Waarom zette Hitler geen gifgas in?

Was nazi-Duitsland in staat om gifgas te gebruiken?

Drie soldaten voeren in 1918 een toneelstukje op voor de fotograaf: ze lopen door een 'gaswolk'.

Adolf Hitler zette geen gifgas in tegen de geallieerden uit vrees voor vergeldingsacties.

Nazi-Duitsland beschikte wel degelijk over een aantal soorten gifgas, zoals het zenuwgas Tabun, dat iemand binnen minuten kan doden als er één druppeltje op de huid komt.

Dit gas werd gemaakt door I.G. Farben, en onder druk van leden van de nazitop vroeg Hitler het bedrijf naar de mogelijkheden om het gif op steden van de vijand te sproeien. Hitler reageerde woedend op het antwoord dat hij kreeg: volgens de fabriek hadden de geallieerden ook massavernietigingswapens die minstens net zo dodelijk waren, en waarschijnlijk hadden ze er veel meer van dan de Duitsers.

Hitler zag er echter geen been in om het gifgas te gebruiken tegen de weerloze joden die in de Duitse kampen werden vergast.